2018-2022

Beleidsplan

Kerkelijke instellingen (GGiN)


ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2016 geldt een publicatieplicht voor alle kerkelijke instellingen. Onderstaand vindt u de links naar de pagina van de kerkelijke instellingen waarop de betreffende informatie gepresenteerd is.

Beleidsplan

Zie beleidsplan links. Dit beleidsplan geldt voor alle kerkelijke instellingen.

Kerkelijke instellingen (GGiN)

Deputaatschap Algemene kerkelijke zaken.
Classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Classis West van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Classis Zuid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Deputaatschap Kerk & Overheid.
Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH)
Stichting De Wachter Sions
Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden.
Stichting Financiele Steun Onderwijs in Canada en Noord-Amerika.
Stichting Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Synode Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Stichting de Theologische school van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Stichting tot Bevordering en Instandhouding van de Zuivere Waarheid uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening.