2018-2022

Beleidsplan

Kerkelijke instellingen (GGiN)


ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2016 geldt een publicatieplicht voor alle kerkelijke instellingen. Onderstaand vindt u de links naar de pagina van de kerkelijke instellingen waarop de betreffende informatie gepresenteerd is.

Beleidsplan

Zie beleidsplan links. Dit beleidsplan geldt voor alle kerkelijke instellingen.

Kerkelijke instellingen (GGiN)

Classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Classis West van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Classis Zuid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Synode Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Deputaatschap Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Deputaatschap Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Deputaatschap Algemene kerkelijke zaken.
Deputaatschap Kerk & Overheid.
Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening.
Deputaatschap Financiele Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Deputaatschap De Wachter Sions van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Deputaatschap Psychosociale Hulp.
Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden.